สรุปพบเชื้อCovid-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เสียชีวิต จำนวน 1 ราย (รายที่31 จ.ชัยนาท)
เพศหญิง อายุ 82 ปี
ที่อยู่ ม.7 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท
โรคประจำตัว: Epilepsy
Admit 5/8/64
เสียชีวิตวันที่ 26/8/64 เวลา 06.00 น.รพ.ชัยนาทฯ (รายงานย้อนหลัง)

พบเชื้อรายใหม่ จำนวน 22 ราย

(ตรงจพบในจังหวัด จำนวน 18 ราย ,
ผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 3 ราย,
มีผลตรวจขอกลับมารักษา จำนวน 1 ราย)

▪️รายที่1 เพศชาย อายุ 34 ปี(อาชีพก่อสร้าง)
ที่อยู่ ม.2 ต.ชัยนาท อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1927

▪️รายที่2 เพศหญิง อายุ 8 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.2 ต.ชัยนาท อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1927

▪️รายที่3 เพศหญิง อายุ 33 ปี(ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.2 ต.ชัยนาท อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1927

▪️รายที่4 เพศชาย อายุ 47 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.2 ต.ชัยนาท อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีอาการทางPUI ไม่มีประวัติเดินทางออกจากจังหวัด ตรวจATK ที่รพ.ชัยนาทฯ ผลบวก

▪️รายที่5 เพศชาย อายุ 9 ปี(อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.2 ต.ชัยนาท อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1927

▪️รายที่6 เพศหญิง อายุ 68 ปี (ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.1 ต.หันคา อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง มีอาการทางPUI ไม่มีประวัติเดินทางออกจากจังหวัด ตรวจATK ด้วยตนเองผลบวก

▪️รายที่7 เพศชาย อายุ 40 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.3 ต.ห้วยงู อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1903

▪️รายที่8 เพศหญิง อายุ 35 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.10 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1850

▪️รายที่9 เพศชาย อายุ 40 ปี(อาชีพผู้ต้องขัง)
ที่อยู่ เรือนจำชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI เป็นผู้ต้องขัง
ในเรือนจำ

▪️รายที่10 เพศชาย อายุ 44 ปี(อาชีพผู้ต้องขัง)
ที่อยู่ เรือนจำชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI เป็นผู้ต้องขัง
ในเรือนจำ

▪️รายที่11 เพศหญิง อายุ 19 ปี(อาชีพนักศึกษา)
ที่อยู่ ม.9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1930

▪️รายที่12 เพศหญิง อายุ 24 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.3 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง มาจากจ.ปทุมธานี (สามีมีผลATK positive)

▪️รายที่13 เพศชาย อายุ 15 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.10 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจATK positive ตรวจที่ รพ.มโนรมย์ สัมผัสร่วมบ้านรายที่1760

▪️รายที่14 เพศหญิง อายุ 72 ปี (อาชีพแม่บ้าน)
ที่อยู่ ม.1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยงสูง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1835

▪️รายที่15 เพศหญิง อายุ 22 ปี(อาชีพแม่บ้าน)
ที่อยู่ ม.1 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI

▪️รายที่16 เพศชาย อายุ 6 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.6 ต.ตลุก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1802 (คลัสเตอร์โต๊ะสนุก อ.เมือง)

▪️รายที่17 เพศชาย อายุ 16 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.4 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1929
(คลัสเตอร์โต๊ะสนุก อ.เมือง)

▪️รายที่18 เพศหญิง อายุ 30 ปี(อาชีพฟรีแลนด์)
ที่อยู่ ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง วันที่27 ส.ค.2564 มีประวัติเดินทางไปทำธุระ ที่จ.กทม

▪️รายที่19 เพศชาย อายุ 29 ปี(อาชีพ พนง.ส่งของ)
ที่อยู่ ม.7 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจATK positive ตรวจเอง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1939

▪️รายที่20 เพศชาย อายุ 27 ปี(อาชีพ พนง.ส่งของ)
ที่อยู่ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจATK positive ตรวจเอง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1939

▪️รายที่21 เพศชาย อายุ 32 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจATK positive ตรวจเอง เดินทางมาจากจ.ปทุมธานี

มีผลตรวจด้วยวิธีRT-PCR ขอรักษาจำนวน 1 ราย

▪️รายที่22 เพศหญิง อายุ 9 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.13 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

ที่มา:งานระบาดวิทยา สสจ.ชัยนาท
ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น.


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม