สรุปพบเชื้อCovid-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

พบเชื้อรายใหม่ จำนวน 14 ราย

(ตรวจพบในจังหวัด จำนวน 11 ราย ,
ผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย,
มีผลตรวจกลับมาขอรักษา จำนวย 1 ราย)

▪️รายที่1 เพศชาย อายุ 45 ปี
(รับราชการ ผู้คุมในเรือนจำ)
ที่อยู่ บ้านพักเรือนจำ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีอาการทางPUI เป็นผู้คุมอยู่ในเรือนจำชัยนาท

▪️รายที่2 เพศชาย อายุ6 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.10 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1953

▪️รายที่3 เพศหญิง อายุ 24 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.10 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1953

▪️รายที่4 เพศชาย อายุ 36 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.10 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1953

▪️รายที่5 เพศหญิง อายุ 5 ปี(อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.10 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1953

▪️รายที่6 เพศชาย อายุ 48 ปี(อาชีพ จนท.เรือนจำ)
ที่อยู่ บ้านพักเรือนจำชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีอาการทางPUI ทำงานอยู่ในเรือนจำชัยนาท

▪️รายที่7 เพศชาย อายุ 28 ปี (อาชีพ จนท.เรือนจำ)
ที่อยู่ บ้านพักเรือนจำชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีอาการทางPUI ทำงานอยู่ในเรือนจำชัยนาท

▪️รายที่ 8 เพศชาย อายุ 40 ปี(ว่างงาน)
ที่อยู่ เรือนจำชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง ผู้ต้องขังพ้นโทษ ตรวจก่อนปล่อยตัว

▪️รายที่9 เพศชาย อายุ 38 ปี(ว่างงาน)
ที่อยู่ เรือนจำชัยนาท ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง ผู้ต้องขังพ้นโทษ ตรวจก่อนปล่อยตัว

▪️รายที่10 เพศชาย อายุ 30 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.14 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงมาจากจ.กทม

▪️รายที่11 เพศหญิง อายุ 28 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.6 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI เดินทางมาจากจ.ชลบุรี

▪️รายที่12 เพศหญิง อายุ 33 ปี(อาชีพ พนง.ส่งของ)
ที่อยู่ ม.3 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1938 (flash express)

▪️รายที่13 เพศชาย อายุ 29 ปี(อาชีพ พนง.ส่งของ)
ที่อยู่ ม.3 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1939 (J&T )

มีผลตรวจยืนยันด้วยวิธีRT-PCR กลับมาขอรักษา จำนวน 1 ราย

▪️รายที่14 เพศชาย อายุ 49 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.3 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

ที่มา:งานระบาดวิทยา สสจ.ชัยนาท
ข้อมูล ณ เวลา 17.50 น.


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม