สรุปพบเชื้อ Covid-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564

พบเชื้อรายใหม่ จำนวน 4 ราย

(ตรวจพบในจังหวัด จำนวน 3 ราย ,
ผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1 ราย)

▪️รายที่1 เพศชาย อายุ 29 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.15 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้าน (บิดา)
รายที่2077

▪️รายที่2 เพศชาย อายุ 45 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.15 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้าน (ตา)
รายที่2077

▪️รายที่3 เพศชาย อายุ 8 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.11 ต.ห้วยงู อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่2068

▪️รายที่4 เพศชาย อายุ 27 ปี(อาชีพครู )
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปบ้าน ที่จ.สิงห์บุรี วันที่4 กันยายน 2564
กลับมามีอาการPUI

ที่มา:งานระบาดวิทยา สสจ.ชัยนาท
ข้อมูล ณ เวลา 16.15 น.


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม