พช.ชัยนาท เผยระดมผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว จำหน่ายในงานมหกรรมหุ่นฟางนกฯ คาดสร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท

พช.ชัยนาท เผยระดมผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว จำหน่ายในงานมหกรรมหุ่นฟางนกฯ คาดสร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท

นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชัยนาทกำหนดจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2566 ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯและเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท นำกลุ่ม OTOP ของทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 20 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่ม OTOP ระดับ 4-5 ดาว มาออกร้านภายในงานด้วย มีทั้งผลิตเครื่องแต่งกาย ของใช้ อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร ครบทั้ง 5 ประเภท เป็นการคัดสรรของดีของแต่ละอำเภอมา อาทิ ผ้าทอลาวเวียง อ.เนินขาม ผ้าทอลาวครั่ง อ.หนองมะโมง ข้าวตูโบราณ อ.สรรคบุรี จักสานผักตบชวา อ.สรรพยา จักสานไม้ไผ่ อ.มโนรมย์ เมื่อปีที่แล้วประสบกับสถานการณ์โควิด-19 ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้ประมาณ 3 แสนบาท สำหรับปีนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วประชาชนออกมาท่องเที่ยวกันมากขึ้น คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชัยนาท ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

: เกวลี เกิดน้อย ข่าว/ภาพ

#ชัยนาท #OTOP #งานหุ่นฟางนก #พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar