ปภ.ชัยนาท ร่วมขับเคลื่อนแผนงานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท

นายคำรณ อิ่มเนย รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อรณรงค์สร้างความร่วมมือในภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนแผนงานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท

ทั้งนี้ ได้มอบหมวกนิรภัยเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนางลือ และตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลนางลือ โดยมี นายพันท้าย จรูญวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ เป็นผู้รับมอบหมวกนิรภัยเด็กจาก สำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยนาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar