คปภ.ชัยนาท ติวเข้มอาสาสมัครประกันภัยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ความรู้การประกันภัยแก่ประชาชนในชุมชน

ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชัยนาท (คปภ.ชัยนาท) จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2566 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยแก่อาสาสมัครประกันภัย ซึ่งเป็นบุคลาการเครือข่ายของสำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยนาท

นายสุพิศ กั๊กเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหลักในการกำกับ ดูแล และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพและคุ้มครองดูแลประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วยจากการประกันภัย ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาสาสมัครประกันภัยเป็นบุคลากรเครือข่ายของสำนักงาน คปภ.จังหวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ประชาชนในชุมชน

รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือแนะนำ และรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัย และประชาชนในชุมชนด้านการประกันภัย ซึ่งจะทำให้ประชาชนและผู้ประสบภัยได้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar