จังหวัดชัยนาทเตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

จังหวัดชัยนาทเตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม 401 (หลวงปู่ศุข) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 43 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

จังหวัดชัยนาทกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 รวม 7 วัน โดยกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน ประกอบด้วย จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี คือเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 29 ครั้ง ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 28 ราย และมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 2 ราย

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 : เกวลี เกิดน้อย ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar