จังหวัดชัยนาทแจ้งเตือนอากาศแปรปรวน เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท แจ้งโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท ระบุว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ได้ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทย โดยกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 แจ้งว่าในช่วงวันที่ 20-22 มกราคม 2565 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยภาคเหนือจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้าแข็งบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ให้อำเภอ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่รักษาสุขภาพ ระมัดระวังผลกระทบจากอุณหภูมิที่ลดลง หรืออาจจะมีฝนฟ้าคะนอง หรืออันตรายจากลมกระโชกแรง ในระยะแรกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมทั้งระมัดระวังอุบัติเหตุจากการสัญจร อาทิ กรณีถนนลื่น และสภาพทัศนวิสัยต่ำจากหมอกหนา ให้อำเภอประสานและบูรณาการหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคเอกชน เพื่อเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ชีพกู้ภัยและแผนเผชิญเหตุสำหรับให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ หรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรก ตลอด 24 ชั่วโมง


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม