คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ และป่วยติดเตียง

พระภิกษุ สามเณร จากวัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดท่ากฤษณา และวัดทับขี้เหล็ก รวมจำนวน 25 รูป ออกบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณตลาดใกล้เคียงวัดท่ากฤษณา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง

พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลให้สิ่งของราคาแพง ผู้คนตกงาน ทำให้มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทางคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท จึงคิดหาแนวทางช่วยเหลือ วันนี้จึงนำคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนดังกล่าว รวมทั้งผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์ฯจะลงพื้นที่ออกบิณฑบาต ตามอำเภอต่างๆ ดังนี้ วันที่ 9 พ.ค.65 อำเภอวัดสิงห์ วันที่ 10 พ.ค.65 อำเภอสรรคบุรี วันที่ 11 พ.ค.65 อำเภอสรรพยา วันที่ 12 พ.ค.65 อำเภอมโนรมย์ และ วันที่ 13 พ.ค.65 อำเภอเมืองชัยนาท ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม