เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 21 รายการ

ด้วยเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด ราคากลางรวมขั้นต่ำเป็นเงิน 150,333 บาท

ผู้สนใจเข้าประมูลราคา สามารถขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข เวลา 10.00 - 12.00 น.และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หากผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่เข้ารับฟังคำชี้แจง และตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด จะถือว่าผู้เสนอราคาดังกล่าวได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการขายทอดตลาดในครั้งนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-491325 ต่อ 3 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khungsumpao.go.th


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar